Het idee dat bij Lionsclub Bad Essen Wittlager Land (DLD) ontstond, om voor het door hen geinitieerde en deels ook al gerealiseerde waterputtenproject in Namibië, (internationale) partners te zoeken om door deze samenwerking meer gewicht in de schaal te leggen om financiële bronnen, zoals Lions International, aan te boren en daarmee een snellere realisatie van hun ambitieuze plannen te bewerkstelligen, bleek een schot in de roos.

Als hun jumelageclub in Nederland, werd ook Lionsclub Assen Drentsche Aa benaderd. De commissie binnen de Asser club, die zich hiermee bezig ging houden, kwam na fiattering door de leden wat betreft deelname, met het voorstel om te gaan voor een geheel "Nederlandse put", gefinancierd uit een deel van de reserves plus de opbrengsten van een te organiseren Pubquiz. 

Door het project naar een internationale samenwerking te tillen, werden door North Sea Lions en Lions International dusdanige royale financiële bijdragen geleverd, dat de realisatie van waterputten in een stroomversnelling kwam.

Dit jaar (2020) gaat een delegatie van onze club samen met en aantal vrienden van Lionsclub Bad Essen Wittlager Land in Namibië de voortgang van het project inspecteren.