Jaarlijkse inzameling van goederen voor de Voedselbank in Assen en Rolde.
Voedselbankactie 2022